Baggrund - MISRAIM

Gå til indhold

Hoved menu:

Baggrund

Dansk


Skandinavisk MisraimforbundSvenska Misraimforbundet og Dansk Misraim Forbund, er stiftet for at genoptage det arbejde, der i 1914, på grund af 1. verdenskrig, blev stoppet i Antroposofisk Selskabs esoteriske 2. og 3. klasse.
Der arbejdes med Rudolf Steiners Misraim Riter fra 2.-3. klasse som basis. I det omfang der ikke foreligger skrifter fra Steiners hånd, er det tilladt at berige Riter med materiale fra de oprindelige Misraim og Memphis Riter.Rudolf Steiner og Misraim Riten

Rudolf Steiners opstart af den Esoteriske Rosenkreutzer skole fandt sted kort tid efter hans indvielse i Misraim riten den 24. november 1905.
De første møder i 2. klasse (den kognitive sektion/Den rituelle klasse under Antroposofisk Selskab) var under ledelse af dr. Rudolf Steiner og fandt sted den 3. januar 1906. Deltagerne var medlemmerne af den første esoteriske klasse, hvis første møde fandt sted 10. maj 1904.
Riten forsatte uforandret helt op til Rudolf Steiners død i 1925
I det nuværende Goetheanum, findes der indretninger på den store sals scene, der skulle benyttes til udførelse af Misraim Riten, bl.a. en fordybning i scenen, som blev benyttet under Misraim Ritens 3. grads ritual. I dag udføres der ikke Rituelle Misraim Ritualer på Goetheanums store scene. Det skyldes væsentligt, at der i 1950 blev afholdt et møde af ledelsen, der ikke ønskede at genoptage det Rituelle arbejde i Goetheanum. Karl Stockmeyer, som var medvirkende til bygningen af templet i Malsch, var på mødet fortaler for udførelsen af Misriam Ritualer på Goetheanums store scene, men et flertal var imod, og siden da, har der ikke været arbejdet Misraim riten i Goetheanum. Riten blev bragt midlertidigt til hvile under 1. verdenskrig.
Da riten blev genoptaget efter krigen nåede der kun at blive afholdt få møder, inden Rudolf Steiners død. Af disse møder er kun de 8 af dem dokumenteret:


·        Der blev afholdt 3 møder i Oslo, herunder indvielser i 1. grad
·        Der blev afholdt 3 møder i det nye Goetheanum
·        Der blev afholdt 1 møde i Wien den 30. september 1923
·        Der blev afholdt et møde i sensommeren 1924, dette møde var i 5. grad (Rosenkorsriddergraden)


Da Rudolf Steiner åbnede Julestævnet 1924, skete dette ikke med ord, men med Misraim Ritens rituelle slag, hvorved Misraim Riten blev knyttet sammen med Julestævnet, og dermed med Grundstensmeditationen, og den af Rudolf Steiner fornyede Rosenkreutzer tradition.
I 1926, afholdte Marie S. Steiner en mindre højtidlighed for Rudolf Steiner, som indeholdt væsentlige dele af Misraim riten.
Det forhold, at Rudolf Steiner afholdt Rituelle Misraim møder så sent i sit liv som i sensommeren 1924, viser, at selv om Misraim Riten ikke blev lavet om således som det skete med den 1. esoteriske klasse, der blev til de 19. klassetimer, så er Riten stadig i overensstemmelse med Rudolf Steiners egen esoteriske arbejdsmetode.

Den 2. klasse

Den 2. klasse var en rituel, kognitiv sektion. Rudolf Steiner ønskede visse ændringer i forbindelse med genoptagelsen af den 2. klasse, bl.a. var det hans hensigt, at fjerne de tidligere edsaflæggelser, som blev aflagt i forbindelse med de forskellige grader. Så vidt, der har været tilgængeligt materiale om den nye form, er disse anvendt. I de tilfælde, hvor der ingen oplysninger foreligger, er den oprindelige form bibeholdt.
Den 2. klasse var opdelt i grader, og hver grad blev erhvervet efter rituelle indvielsesceremonier.
Graderne dengang, såvel som nu er:

·        Antagen Lærling
·        Værkfælle
·        Johannes Johaninne Mester

Den 3. klasse

Den 3. klasses historie fortaber sig i det ydre i forhold til dokumentation, dog ved vi med sikkerhed, at der ud over Rudolf Steiner selv, var 12 medlemmer, og givetvis flere uden for Dornach.
I den 3. klasse blev der ligeledes udført rituelle indvielser. Den 3. klasse bestod af 7 grader, som udgjorde de store mysterier, og en ledelsesgrad. Disse grader blev og bliver stadig benævnt således:

·        Kongelig Hvælvings mester
·        Eksoterisk Rosenkreutz Ridder
·        Ridder Kadosch
·        Esoterisk Rosenkreutzer og Gralsven
·        Gnostikus
·        Illuminatia/Illuminati
·        Supreme Rex

Der er således 10 grader i alt, hvor den sidste er en særlig bemyndigelsesgradTilbage til indhold | Retur til hoved menu