Förstasida - MISRAIM

Gå til indhold

Hoved menu:

Förstasida

Svenska


Det högsta suveräna Misraimstorkollegiet i Skandinavien (DHSMSS) är en sammanslutning av nationella Misraimförbund i Skandinavien, som stiftades i Danmark på påskdagen, söndag den 20 april 2014. Syftet med DHSMSS är att stärka samarbetet över landgränser och arbetet i de enskilda Misraimförbunden i Skandinavien.
Detta sker i en Rosenkruetzisk anda.

Medlemskapet omfattar både män och kvinnor, och är oberoende av etnicitet, religion, samhällsställning och politik, samt intellektuell och estetisk hållning. Genom det rituella arbetet, dess symbolvärld och fördjupning, möts vi i frihet och andlig gemenskap för att utvecklas som individer och därmed bättre kunna fylla våra olika roller i världen. DHSMSS avvisar varje sekteristisk strävan och ser det inte som sin uppgift att bedriva politik.

 Tilbage til indhold | Retur til hoved menu