Forside - MISRAIM

Gå til indhold

Hoved menu:

Forside

Dansk
Det Højeste Suveræne Misraim Storkollegie i Skandinavien (DHSMSS) er en sammenslutning af
Skandinaviske Misraim Forbund og blev stiftet i Danmark Påskedag søndag d. 20. april 2014. DSHMSS`s formål er dels at styrke samarbejdet på tværs af landegrænser, dels at styrke arbejdet i de enkelte Misraim Forbund i Skandinavien. Dette sker i en Rosenkreuzisk ånd.

Medlemskabet omfatter både mænd og kvinder og er uafhængig af etnicitet, religion, social position og politik samt intellektuel og æstetisk holdning.
Gennem det rituelle arbejde, dets symbolværdi og fordybelse mødes vi i frihed og åndeligt fællesskab, for at udvikles som individer og dermed bedre kunne udfylde vores forskellige roller i verden. DHSMSS afviser enhver sekterisk bestræbelse og betragter ikke politik som liggende inden for dens opgaver.
    

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu