Medlemsskab - MISRAIM

Gå til indhold

Hoved menu:

Medlemsskab

Dansk


Skandinavisk Misraimforbund


Det er ikke muligt at blive enkelt medlem. Man er medlem via sit Misraim Forbunds medlemsskab.

Et rosenkreuzerarbejde
I dag er tidspunktet kommet hvor rosenkreuzernes hemmeligheder kan åbenbares. Vi står midt i et paradigmeskift mellem de hermetisk lukkede selskaber der beskytter de indviedes lære og en ny tid, hvor disse hemmeligheder kan kommunikeres åbent ud i verden og nære de sjæle der søger dem.
Rudolf Steiner tale til medlemmerne af antroposofisk selskab, Dornach 20. april 1924:

”Mysterierne selv er jo gået tilbage i den tid, hvor menneskets frie udvikling måtte finde sted. Nu er den tid kommet, hvor menneskets atter må finde frem til mysterierne. De må atter findes. Man må vare fuldt på det rene med, at der i vores dage gøres forberedelse til atter at finde mysterierne. Det er ud fra den bevidsthed at julestævnet i Dornach blev afholdt, for det er en indtrængende nødvendighed, at der findes et sted på jorden hvor mysterierne atter kan grundlægges. Det antroposofiske selskab må i sin videre udvikling blive vejen til de fornyede mysterier. Det vil også være deres opgave, mine kære venner! ”
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu