Misraimriten - MISRAIM

Gå til indhold

Hoved menu:

Misraimriten

Svenska


Skandinavisk MisraimforbundMisraimritens moderna form kan spåras till 1700-talet, då den till en början praktiserades främst i Italien. Dess symbolik har dock rötter i det antika Egypten. På 1700-talet utgjorde riten en gren av vad som kallades ”egyptiskt frimureri”. Ordet ”Misraim” är ett hebreiskt namn på Egypten, en pluralform syftande på de båda Egypten (Övre och Nedre). Memphisriten är en förgrening av Misraimriten som bildades under 1800-talet. Dessa båda grenar sammanfördes sedermera av Giuseppe Garibaldi i slutet av 1800-talet.Rudolf Steiner och Misraimriten

Rudolf Steiner grundade den Esoteriska Rosenkreuziska skolan kort efter sin invigning i Misraimriten den 24 november 1905. Han utvecklade riten för att passa nutidsmänniskans behov.
DHSMSS har återupptagit arbetet i Antroposofiska sällskapets 2:a och 3:e klass, på grundval av Rudolf Steiners Misraimrit, samt med visst material från de ursprungliga Memphis- och Misraimriterna.
Det första mötet i 2:a klassen (den kognitiva sektionen/2:a klassen inom Antroposofiska sällskapet) skedde under ledning av Rudolf Steiner och ägde rum 3 januari 1906. Deltagarna var medlemmar av den första esoteriska klassen, vars första möte hade ägt rum 10 maj 1904. 1907 avskilde Rudolf Steiner sin esoteriska skola från den esoteriska skola som grundades av H. B. Blavatsky, och som byggde på österländsk tradition.
Arbetet i dessa esoteriska klasser upphörde tillfälligt p. g. a. första världskriget. När det återupptogs igen efter kriget hann endast ett fåtal möten hållas före Steiners död 1925.


Ett Rosenkreutziskt arbete

Idag är tiden mogen för Rosenkreutzarnas hemligheter att uppenbaras. Vi står mitt i ett paradigmskifte mellan de hermetiskt slutna sällskap som bevarar de invigdes lära, och en ny tid, där dessa hemligheter kan kommuniceras öppet ut i världen och ge näring åt de själar som söker dem.
Rudolf Steiners tal till medlemmarna i Antroposofiska sällskapet, Dornach 20 april 1924:

”Mysterierna har ju återkommit i den tid då människans fria utveckling måste ske. Nu är den tid kommen, då människan åter måste finna vägen till mysterierna. [...] ty det är en trängande nödvändighet att det finns en plats på jorden där mysterierna åter kan grundläggas. Antroposofiska sällskapet måste i sin vidare utveckling bli vägen till mysteriernas förnyelse. Detta skall också vara er uppgift, mina kära vänner!”Tilbage til indhold | Retur til hoved menu